EARLY STAGE
Szkoła powstała w 1993 roku, w Warszawie i była jedną z pierwszych w Polsce szkół językowych specjalizujących się tylko i wyłącznie w nauczaniu dzieci języka angielskiego. Szkoła została założona przez Joannę Zarańską – autorytet w dziedzinie nauczania i autorkę wielu kursów dla dzieci do nauki języka angielskiego. Early Stage to nowoczesna i skuteczna szkoła, wyspecjalizowana w nauczaniu dzieci i młodzieży. Głównym założeniem szkoły jest umożliwienie uczniom osiągania szybkich postępów w nauce. Strategia Early Stage polega na połączeniu nowoczesnych technik i metod z tradycyjnym podejściem do nauki. Dwutorowa koncepcja nauczania wraz z intensywnym trybem nauki są w stanie przynieść najlepsze efekty. Dzięki wybitnej kadrze, która dodatkowo współpracuje z rodzicami dzieci, uczniowie są zmotywowani i zaangażowani w naukę.

Early Stage oferuje:
  • spójne, pod względem wieku i poziomu językowego, grupy,
  • ciekawe i ambitne materiały edukacyjne, znacznie wykraczające poza ogólnie przyjęte standardy,
  • przygotowywanie uczniów do zdawania prestiżowych egzaminów brytyjskich,
  • zaangażowanie dzieci w międzynarodowe projekty, łączące edukację językową z edukacją muzyczną i plastyczną.
Niezwykle istotnym elementem materiałów edukacyjnych Early Stage jest ich warstwa kreacyjna. Szkoła współpracuje z inspirującymi artystami, którzy mają duży wkład w ich niepowtarzalny charakter. Osoby na stałe związane z Early Stage to Aga Zaryan – wokalistka jazzowa, Michał Tokaj – muzyk i dwukrotny laureat Fryderyka, Sean Palmer – brytyjski muzyk i aktor, a także ostatnio: Marcie Bronstein – amerykańska artystka, pisarka i fotograf, która tworzy inspirujące materiały graficzne - teraz także specjalnie dla dzieci uczących się w Early Stage.
wstecz
Created by GoldenSubmarine
Copyright © GALERIA PD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością